Tjänster

Oavsett uppdragets storlek och beställare så utför vi alltid projekten med kunden i fokus

Nyproduktion och ROT

 Vi erbjuder alla typer av Nyproduktions  och ROT  från mindre till större projekt. Tack vare vår kompetenta personal och samarbetspartners kan vi skräddarsy många sorters lösningar.

 • Nyproduktion 
 • ROT: Renovering, Ombyggnader & Tillbyggnader

Fasader och Fönster

Vi är specialiserade på alla typer av fasadarbeten från nyproduktion till renoveringar. Våra arbetare är klass 1 utbildade på mur och puts samt behörighet för nya miljösmarta fasader Decor-Cem.                                               Vi är specialiserade på alla typer av  fönster renovering . 

 • Fasadrenovering
 • Fasad isolering
 • Fasad underhåll
 • Tegel murning
 • Fönster renovering
 • Fönster byte
 • TAK 

  Tak renovering 

  Lamendo AB har många års erfarenhet av branschen vilket gör att vi alltid garanterar hög kvalité och bästa lösningar. Vi utför vi kostnadsfri besiktning av tak och erbjuder förmånliga priser på: Tak omläggning, Takplåt, Tak service, Takmålning, Solpaneler, Vind isolering

  Vind isolering

  På många av våra projekt upptäcker vi ofta att många vindar saknar tillräckligt med isolering vilket medför högre energikostnader. Därför erbjuder vi kostnadsfria besök för att erbjuda bra energibesparingar.

  Tak målning

  Vi erbjuder takmålning på alla typer av tak.

  Mark och Anläggningsarbeten

  Stenläggning, Plattsättning och Asfaltering

  Lamendo innehar behöriga grävmaskinister och markarbetare med lång erfarenhet.

  Dräneringar

  Precis som hängrännor och stuprör leder bort vatten från taket leder dräneringen hela tiden bort vatten från grunden och gör så att huset ha ett längre liv.  Lamendo AB har många års erfarenhet av branschen vilket gör att vi alltid garanterar hög kvalité och bästa lösningar.

  Balkongrenoveringar

  Vi utför typer av balkong renoveringar från lagning till byte av nya balkonger. Vi erbjuder: Lagningar, Konstruktion, Byte av balkongplata, Balkongräcken,


  Möblera efter din favoritaktivitet när du inreder liten som stor balkong.

  Roger Wikström